کد خبر: ۷۳۷۷
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴- 17 December 2020
ویژه‌نامه "دردآشنای اسلام و انقلاب" – ۲۲

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در کتاب خاطرات مرحوم آیت الله یزدی به نقل از وی آمده است:

یك‌ شب‌ حدود ساعت‌ یك‌ بعد از نیمه‌ شب‌، زنگ‌ منزل‌ ما به‌ صدا در آمد. عادت‌ بنده‌ این‌ بوده‌ و هست‌ كه‌ اگر خودم‌ در منزل‌ باشم‌ و كسی‌ در بزند، خودم‌ مستقیماً پشت‌ در می‌روم‌ و در را باز می‌كنم‌. اما استثنائاً در آن‌ شب‌ این‌ كار را نكردم‌. گویی‌ نیرویی‌ به‌ من‌ می‌گفت‌ كه‌ نباید در را باز كنم‌. بنابراین‌ «اف‌.اف‌» را برداشتم‌ و پرسیدم‌ كیست‌؟ صدایی‌ كه‌ از پشت‌ آیفون‌ آمد، شبیه‌ صدای‌ همان‌ فردی‌ بود كه‌ من‌ با او درگیری‌ لفظی‌ پیدا كرده‌ بودم‌ و از امام‌ هم‌ خواستم‌ كه‌ از ورودش‌ به‌ دفتر ایشان‌ جلوگیری‌ كند.

فرد مزبور از من‌ خواست‌ كه‌ دو ـ سه‌ دقیقه‌ دم‌ در بیایم‌. من‌ گفتم‌: «این‌ موقع‌ شب‌ كه‌ وقت‌ صحبت‌ نیست‌.» آن‌ شخص‌ همچنان‌ اصرار داشت‌ كه‌ مرا حضوری‌ ملاقات‌ كند و من‌ هم‌ هر چه‌ بیشتر اصرار او را می‌دیدم‌، قاطع‌تر می‌شدم‌ كه‌ این‌ پیشنهاد را نپذیرم‌. خانوادة‌ ما با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ در آن‌ ایام‌ هنوز قضیه‌ ترور شخصیت‌ها باب‌ نشده‌ بود، چندان‌ ذهنیت‌ آن‌ را نداشتند كه‌ از رفتن‌ من‌ به‌ دم‌ در منزل‌، جلوگیری‌ كنند و تنها گمان‌ می‌كردند كه‌ من‌ به‌ دلیل‌ نامناسب‌ بودن‌ زمان‌ ملاقات‌ به‌ آن‌ شخص‌ جواب‌ رد می‌دهم‌. لذا وقتی‌ اصرار او و انكار مرا دیدند، گفتند: «اگر ول‌ كن‌ نیست‌، شما رهایش‌ كن‌ و بیا بگیر بخواب‌!» من‌ هم‌ چنین‌ كردم‌.

صبح‌ روز بعد به‌ من‌ اطلاع‌ دادند كه‌ آقای‌ اشراقی‌ به‌ اتفاق‌ یك‌ فرد دیگر در حالی‌ كه‌ مسلح‌ بودند، مقابل‌ منزل‌ شما آمدند و ما به‌ چشم‌ خود دیدیم‌ كه‌ در حال‌ گفتگو با آیفون‌ منزل‌ شما هستند. من‌ برایم‌ مسلم‌ شد كه‌ توطئه‌ تروری‌ در كار بوده‌ است‌؛ منتها با كمك‌ و امدادهای‌ حضرت‌ حق‌ ما از این‌ نقشة‌ ترور جان‌ سالم‌ بدر بردیم‌.

ماجرای سوء قصد به جان آیت‌الله یزدی

یك‌ خاطره‌ دیگر هم‌ از منافقین‌ و توطئة‌ سوء قصد، در ذهن‌ دارم‌ كه‌ آن‌ را برای‌ شما نقل‌ می‌كنم‌. فصل‌ تابستان‌ بود و ما برای‌ خواب‌ به‌ حیاط‌ خانه‌ رفتیم‌. آقای‌ مدنی‌ هم‌ همراه‌ ما بود. در جوار منزلی‌ كه‌ ما اقامت‌ داشتیم‌، منزل‌ آقای‌ بهشتی‌ قرار داشت‌ كه‌ دختر و داماد ایشان‌ هم‌ در شمار منافقین‌ درجه‌ بودند و هنوز هم‌ هستند. البته‌ در آن‌ مقطع‌ منافقین‌ هنوز در ایران‌ پایگاه‌ و جایگاه‌ داشتند و عمدة‌ تشكیلاتشان‌ در داخل‌ ایران‌ بود. پسر آقای‌ بهشتی‌، همین‌ سیدالمحدّثینی‌ است‌ كه‌ بعد از «مسعود رجوی‌» شخص‌ دوم‌ سیاسی‌ این‌ سازمان‌ محسوب‌ می‌شود. در آن‌ شب‌ كه‌ ما در آن‌ منزل‌ در جوار منزل‌ سیدالمحدثین‌ اقامت‌ داشتیم‌، آنها طرح‌ سوء قصد به‌ ما را ریخته‌ بودند كه‌ از طریق‌ دیوار، خودشان‌ را به‌ محل‌ سكنای‌ ما برسانند و اقدام‌ مسلحانه‌شان‌ را به‌ رهبری‌ سیدالمحدثین‌ انجام‌ دهند.

بنده‌ هم‌ در آن‌ مقطع‌ مسلح‌ نبودم‌ و اساساً تا قبل‌ از این‌ كه‌ نمایندة‌ مجلس‌ شوم‌، دستم‌ به‌ اسلحه‌ نخورده‌ بود. در واقع‌ برای‌ خیلی‌ها سلاح‌ تهیه‌ كرده‌ بودم‌؛ ولی‌ خودم‌ اسلحه‌ به‌ دست‌ نگرفته‌ بودم‌. ظاهراً فرد سوءقصدكننده‌ به‌ بالای‌ دیوار می‌رود و نگاهی‌ به‌ داخل‌ منزل‌ می‌اندازد و می‌بیند كه‌ بچه‌های‌ ما خوابیده‌اند؛ ولی‌ من‌ خودم‌ حضور ندارم‌. جایش‌ را عوض‌ می‌كند تا بلكه‌ مرا ببیند. در همین‌ احوال‌ بچه‌های‌ ما متوجه‌ می‌شوند و سروصدا راه‌ می‌اندازند. او هم‌ به‌ بالای‌ پشت‌ بام‌ ما می‌رود.

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ بام‌ آنها نسبت‌ به‌ بام‌ ما مرتفع‌تر بود؛ چون‌ در آن‌ مقطع‌ هنوز جواد ما، طبقة‌ دوم‌ ساختمان‌ را نساخته‌ بود. این‌ در واقع‌ همان‌ بامی‌ بود كه‌ امام‌ بالای‌ آن‌ تشریف‌ می‌آوردند و به‌ ابراز احساسات‌ مردم‌ پاسخ‌ می‌گفتند. به‌ هر تقدیر فرد سوءقصدكننده‌ از طریق‌ راه‌پله‌های‌ منزل‌ ما موفق‌ می‌شود كه‌ خودش‌ را به‌ كوچه‌ برساند. در همین‌ احوال‌ آقای‌ مدنی‌ كه‌ صحبتش‌ را كردم‌، او را در حالی‌ كه‌ مسلح‌ بوده‌، می‌بیند و تعقیبش‌ می‌كند و او هم‌ پا به‌ فرار می‌گذارد.

منافقین‌ این‌ شیوة‌ ناعادلانه‌ را در حذف‌ فیزیكی‌ شخصیت‌های‌ ما پی‌ گرفتند و از روزی‌ كه‌ سلاح‌ را از رو بستند و رودرروی‌ نظام‌ اسلامی‌ ایستادند، كلام‌ حضرت‌ امام‌ معنا پیدا كرد و حجت‌ بر منافقین‌ تمام‌ شد و نظام‌ هم‌ در مقام‌ تدافع‌ از ارزش‌های‌ خویش‌ كه‌ مجانی‌ به‌ دست‌ نیاورده‌ بود تا بخواهد مجانی‌ از كف‌ بدهد، به‌ مقابلة‌ رسمی‌ و نظامی‌ با آنان‌ همت‌ گماشت‌ و گرچه‌ خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ بی‌شماری‌ پرداخت‌؛ ولی‌ پیروز میدان‌ شد. در ضمن‌ امام‌ اینگونه‌ فتوا دادند كه‌ اگر فردی‌ در شاخة‌ فرهنگی‌ سازمان‌ به‌ اصطلاح‌ مجاهدین‌، فعالیت‌ كند، و سلاح‌ هم‌ به‌ دست‌ نگیرد، محارب‌ محسوب‌ می‌شود.

سرنوشت‌ منافقین‌ به‌ آنجا منتهی‌ شد كه‌ دچار پراكندگی‌ شدند و سرانجام‌ به‌ دامن‌ حكومت‌ عفلقی‌ صدام‌ افتادند تا بلكه‌ چند صباحی‌ بتوانند به‌ حیات‌ ننگین‌ خود ادامه‌ دهند.

انتهای پیام/

برچسب ها: آیت الله یزدی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برای رفع برخی ابهامات و ایرادات به مجلس بازگشت

مرحله چهارم رقابت شبیه سازی شورای نگهبان برگزار شد

ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به طرح سامان‌دهی صنعت خودرو/ بررسی در شورای نگهبان به هفته بعد موکول شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳ آذر ۱۴۰۰

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین

مسئولین تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی به کار گیرند/ مشکلات با روحیه بسیجی حل می‌شود

دومین آزمون ملی قانون اساسی برگزار می‌شود

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان برگزار شد

اینفوگرافی| رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی

گزارش تصویری بازدید آیت‌الله حسینی خراسانی از پژوهشکده شورای نگهبان

پربازدید ها

جزئیات ایراد شورای نگهبان به طرح «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار»

بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در پژوهشکده شورای نگهبان

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای رفع ابهامات جزئی به مجلس بازگشت

مولابیگی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد

شورای نگهبان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تأیید کرد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو برطرف شود مخالفتی با آن نداریم/ نظارت هیات عالی مجمع بر مصوبات قانونی است

نظر شورای نگهبان درباره طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

ایراد منطقی شورای نگهبان به مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار/ برخی تیترها "عجیب" است