کد خبر: ۵۷۲۴
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۹- 09 April 2019
نام پدر:عزيزالله 

تاريخ و محل تولد: 1344 - تهران

تحصيلات: دكتراي حقوق خصوصي، اجتهاد

دوره عضويت: چهارم ، پنجم و ششم

سوابق: رئيس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و استاد دانشگاه
دکتر محسن اسماعیلی
فعالیت‌های علمی و فرهنگی:
الف ) کتاب ها:
۱- کلیات علوم قرآن، (منتخب سومین نمایشگاه بزرگ قرآن)، انتشارات بنیان، ۱۳۷۴٫
۲- نظریه خسارت (بررسی لزوم جبران خسارت‌های معنوی و مسئولیت ناشی از تقویت منافع و فرصت‌ها از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی)، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۷٫
۳- قوه قاهره (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده)، پژوهش برگزیده سال ۱۳۷۹، انتشارات سروش.
۴- قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران، انتشارات سروش، چاپ ششم، ۱۳۸۵٫
۵- درس‌های ماندگار، نگاهی نو و گذرا به نهج البلاغه، جلد اول، انتشارات سروش، چاپ پنجم، ۱۳۸۳٫
۶- درس‌های ماندگار، نگاهی نو و گذرا به نهج البلاغه، جلد دوم، انتشارات سروش، چاپ سوم، ۱۳۸۲٫
۷- بررسی تحلیلی نظریات شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال۱۳۸۱، انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۱٫
۸- جایگاه و مسئولیت‌های رئیس جمهور، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۴٫
۹- حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۴٫
۱۰-حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، انتشارات مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما و نشر شهر، ۱۳۸۵٫
۱۱-درس‌های ماندگار، ویرایش جدید (تک جلدی)، نشرشهر، چاپ اول۱۳۸۶، چاپ هفتم۱۳۸۸٫
۱۲-تبلیغات بازرگانی؛ آثار، وضعیت حقوقی و بایسته‌های قانونگذاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶،
۱۳-بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی، نشر شهر، چاپ اول و دوم، ۱۳۸۸٫
۱۴-همت واراده، نشرشهر، چاپ اول ۱۳۸۹، چاپ سوم۱۳۹۰٫
۱۵-راهنمای حقوقی شهروندان (مجموعه پرسش وپاسخ‌های حقوقی)، نشرشهر، چاپ اول،۱۳۸۹، چاپ دوم۱۳۹۰٫
۱۶-گفتار‌هایی درحقوق شهری وشهروندی، نشرشهر، چاپ اول۱۳۹۰٫
۱۷-. پیش نویس لایحه قانون تبلیغات بازرگانی (گزارش توجیهی)، انتشارات پ‍‍‍‍‍ژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی،۱۳۹۰٫
۱۸- «دین و قانون»، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، (با همکاری دیگران)، چاپ اول، ۱۳۹۱٫
۱۹- «جهاد اقتصادی؛ از مبانی تا موانع»، (با همکاری دیگران)، انتشارات نشر شهر، چاپ اول، ۱۳۹۱٫
۲۰-گفتار‌هایی در حقوق رسانه، ج۱، نشر شهر، چاپ اول، ۱۳۹۱٫
۲۱-گفتار‌هایی در حقوق رسانه، ج۲، (با همکاری دیگران)، نشر شهر، چاپ اول، ۱۳۹۱٫
۲۲- سرچشمه حکمت، ج۱؛ سیاست و حکومت در نهج البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۳٫
۲۳-سیاست نامه علوی، انتشارات سدید (بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام)، چاپ اول، ۱۳۹۴٫

ب) مقاله های علمی و تخصصی :

تعریف حقوقی مطبوعات ، فصل نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه ، شماره ۲۵ ، بهار ۱۳۷۵
وظایف و مسئولیتهای دارنده پروانه ، فصل نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه ، شمارة ۲۶ تابستان ۱۳۷۵
شرابط و وظایف مدیر مسئول ، فصل نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه ، شمارة ۲۸ ، زمستان ۱۳۷۵
دادگاههای مطبوعاتی ، شرایط و ویژگی ها ، فصل نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه ، شمارة ۲۹ ، بهار۱۳۷۶
طنز مطلوب در رسانه ها ( ابعاد حقوقی و فقهی ) ، فصل نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه ، شماره ۴۰ زمستان ۱۳۷۸ ، و در ویژه نامه فصل نامه پژوهش و سنجش شماره ۱۳ و ۱۴ ، تابستان ۱۳۷۷
نقد و بررسی تحقیق مرکز تحقیقات استراتژیک در خصوص ، ( احکام حکومتی و مصلحت ) نمایه پژوهش ، شمارة ۴ و ۵ ، تابستان ۱۳۷۷
ایجاب و زوال ( مطالعه تطبیقی ) ، فصل نامه علمی و پژوهشی مدرس ، شمارة ۹ ، زمستان ۱۳۷۷
هیات نظارت بر مطبوعات ( تحلیل و نقد حقوقی ) مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ج ۱ ، ۱۳۷۷
قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ، فصل نامه حکومت اسلامی ، شمارة ۱۱ ، بهار ۱۳۷۸
امنیت و شریعت ( نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی ) فصل نامه کتاب نقد ، شمارة ۱۴ و ۱۵ ، ‌تابستان ۱۳۷۹
درآمدی بر فقه انتظامی ، فصل نامه دانش انتظامی ، شمارة ۲ و ۳ پاییز ۱۳۷۹
منابع فقه معاملات ، چاپ شده در کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه ، جلد اول ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ۱۳۷۹
جنبه های حقوقی ماهواره ، فصل نامه پژوهش و سنجش شمارة ۲۶ ، پاییز ۱۳۸۱
تغییر اوضاع و احوال از منظر حقوق تطبیقی ، فصل نامه ، رهنمون شماره ۱، زمستان ۱۳۸۱
رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی، دو فصل نامه پژوهش های حقوقی، ش۳ ،۱۳۸۳
جایگاه حکم حکومتی در نظام سیاسی و حقوق اسلام، مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، جلد اول ۱۳۸۲
آموزش و رسانه، در حقوق بین الملل و ایران، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره ۳۳ ، بهار۱۳۸۲
مردم سالاری، مقایسه یک نظریه از دو دیدگاه، مجموعه مقالات تبیین مردم سالاری دینی مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره )، قم، جلد اول، ۱۳۸۳
سیر تاریخی قانون مطبوعات، محموعه مقالات جشنواره ( مطبوعات اسلامی ) قم، جلد اول، ۱۳۸۲
وفاق ملی و قانون اساسی، ماهنامه ناظر، شماره ۸، مهر ۱۳۸۲
امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین الملل و ایران، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره ۳۴ تابستان ۱۳۸۲
جایگاه حقوقی رسالت رسانه ها، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۸۲
همه پرسی و شورای نگهبان ، فصل نامه حوزه و دانشگاه ش ۶، شماره ۳۳،پاییز ۱۳۸۲
حکم حکومتی ، راهی برای پاسخگویی به نیازهای زمان ، فصل نامه فقه اهل بیت، ش ۳۵ ، پاییز ۱۳۸۲
تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق ، فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ( ع ) شماره ۲۱، بهار ۱۳۸۳
مبانی قرآنی اختیارات ویژه حاکم اسلامی ، ماهنامه ناظر، شماره ۱۶، تیر ۱۳۸۳
مبانی روانی اختیارات ویژه حاکم اسلامی ، ماهنامه ناظر، شماره ۱۷ ، شهریور ۱۳۸۳
جایگاه حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه ، فصل نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه ، شماره ۵۸ تابستان ۱۳۸۳
مردم سالاری دینی در قانون اساسی ، فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (‌ع ) ، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۸۳
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ، فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ( ع )، شماره۲۳ ، پاییز ۱۳۸۳
حقوق رسانه ها ( پایه ها – چشم انداز – بایسته ها ) ، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره ۳۹ و ۴۰ ، زمستان ۱۳۸۳
حکومت فقهی و حل مشکلات نو پیدا در مکتب امام خمینی (‌ره ) ، خردنامه همشهری، شماره ۵۱ خرداد ۸۴
حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران ، مجله حقوقی دادگستری شماره ۶۵۰ و ۶۵۱، تابستان ۱۳۸۴
آثار مورد حمایت در حقوق مالکیت های ادبی و هنری ایران و شرایط آن ، فصل نامه پروهشی دانشگاه امام صادق ( ع ) شماره ۲۸ ، زمستان ۱۳۸۴
تعامل حقوق و اخلاق در رسانه‌ها، فصل نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۸۵
خط‌ و زبان رسانه‌ها از دیدگاه حقوق، فصل‌نامه علمی ترویجی رسانه، شماره ۷۲، زمستان ۱۳۸۶
نظارت همگانی و مبانی دینی و حقوقی آن، فصل‌نامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶
آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت‌های آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایران و اسلام، فصل‌نامه علمی ترویجی رسانه، شماره ۷۵، پاییز ۱۳۸۷
مقدمه ای برحقوق رسانه ها،فصل نامه گواه،شماره۱۳،پاییز۱۳۸۷
۴۰٫ کپی رایت درحقوق ایران؛ ازآغاز تاکنون،دوماهنامه فارابی،جشنواره بین المللی فارابی،شماره۸،اردیبهشت۱۳۸۸٫
امربه معروف ونهی ازمنکر درقانون اساسی، فصل‌نامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۸
اثرجنون درانحلال نکاح،(مشترک با سعید ابراهیمی)، دوفصل نامه فقه وحقوق خانواده(ندای صادق)، شماره۵۰،تابستان۱۳۸۸٫
تاثیرانقلاب اسلامی برکارکردرسانه هابامطالعه موردی درحقوق مطبوعات، فصل‌نامه علمی ترویجی رسانه، شماره ۷۷، بهار۱۳۸۸
حقوق کودک دربرابررسانه ها، فصل نامه علمی پ‍‍ژوهشی خانواده پ‍‍ژوهی، دانشگاه شهیدبهشتی، شماره۲۱،بهار۱۳۸۹
راهبردهای برنامه سازی برای اصلاح الگوی مصرف(باتکیه برمبانی حقوقی ودینی)،فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش های ارتباطی،شماره۶۲،تابستان۱۳۸۹٫
تحلیل ماهیت نهاد سیاست های کلی نظام درحقوق اساسی ج.ا.ا. ،( مشترک با هادی طحان نظیف)،معارف اسلامی وحقوق،دانشگاه امام صادق(ع)،شماره۲۸٫
۴۷٫انقلاب اسلامی وآفرینش نقش جدیدرسانه هادرتمدن سازی؛باتاکید برمبانی حقوقی،(منتشرشده درکتاب مجموعه مقالات:)آفاق تمدنی انقلاب اسلامی،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،۱۳۹۰٫

۴۸٫بنیاددینی رسانه؛رویکردحقوقی،،(منتشرشده درکتاب مجموعه مقالات:)سیاست ،دین،فرهنگ، انتشارات پ‍‍‍‍‍ژوهشگاه فرهنگ،هنروارتباطات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی،۱۳۸۹٫

۴۹٫عزاداری امام حسین(ع)وبایسته های آن؛مطالعه موردی:عزت وکرامت نفس،(منتشرشده درکتاب مجموعه مقالات:)عاشوراپژوهی،ج۳، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،۱۳۸۹٫

۵۰-حقوق مالکیت های معنوی درفقه امامیه،،(منتشرشده درکتاب مجموعه مقالات:)مالکیت ادبی- هنری وحقوق مرتبط، انتشارات پ‍‍‍‍‍ژوهشگاه فرهنگ،هنروارتباطات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی،۱۳۸۹٫

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

آیت الله جنتی و دکتر کدخدایی برای رییس مجلس آرزوی سلامتی کردند

مردم ایران در مسیر انقلاب "مقاوم و استوار" هستند

مجلس سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را در قوانین منعکس کند

در بین سین‌ها «سین شهید سلیمانی» ماناست

پیام آیت‌الله جنتی به مناسبت حلول سال جدید

شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور را تایید کرد

ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال ۹۹ چه بود؟

گزارش تصویری آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۳۹۸

فیلم|آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۳۹۸

۸۰ ایراد شورای نگهبان به بودجه ۹۹ در دفاع از حقوق مردم

پربازدید ها

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایجاد سامانه دریافت گزارش تخلفات انتخاباتی از سوی شورای نگهبان

تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

فیلم|روایت خبرنگار صداوسیما از روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

احراز هویت در انتخابات مجلس قطعا الکترونیکی خواهد بود

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

موشن گرافی|معرفی شورای نگهبان و نحوه انتخاب اعضاء

فیلم|روزهای پرکار شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ شهریور ۱۳۹۸