کد خبر: ۲۳۸۳
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۸:۲۱- 26 January 2012
یادداشت وارده؛

طمع قدرت یا شیفته خدمت؟

در این روزها با توجه به نزدیکی به انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی، شناخت مولفه‌ها و شاخصهای نماینده اصلح از اساسی‌ترین امور برای رای دهندگان است. اهمیت مضاعف انتخابات اخیر به دلیل اهمیت و نقش محوری مجلس در امور کشور است. در راس امور بودن مجلس به دلیل کارویژه‌های بنیادین آن یعنی مقوله تقنین و نظارت است .‏


مهدی امینیان


در طول تاریخ بشریت همواره شاهد کمال طلبی انسان در جملگی حاجات و نیازهای وی و در جمیع ابعاد و زوایای اخلاقی‏اش بوده‏ایم. ازجمله این ابعاد می‏توان به وجه قدرت طلبی آدمی اشاره نمود. اقتدار و حاکمیت، همواره مورد خواست بشریت بوده و از مصادیق بارز آن درعصر حاضر، حضور افراد، گروه‏ها و احزاب سیاسی برای شرکت در انتخاباتهای گوناگون و اخذ کرسی‏های قدرت در نظامهای حاکمه می‏باشد. لیبرال دموکراسی غرب، مدعی است که یگانه تئوری است که در بستر اجرای آن، ‏حاکمیت مردم تحقق یافته و تنها به‌واسطه اجرای آموزه‏های مکتب لیبرالیسم است که بشریت به اعلی درجه آزادی و عدالت ممکنه در این جهان نایل گشته و لیبرالیسم، پایان تاریخ و ختم تئوری‏های حاکمیتی است.‏
پارادوکسهای آشکار در این تئوری بشر ساز، به راحتی مدعای مدعیان آن‌را به زیر سئوال برده و آن‌را مردود اعلام می‏دارد چراکه لیبرالیسم در پی آزادی است و حال آنکه لازمه اجرای آن، همانا نقض حق آزادی بسیاری از اقشار جامعه می‏باشد. لیبرالیسم در پی عدالت است، حال آنکه نظام سرمایه داری - کاپیتالیستی غرب زمینه ساز و علت تامه برقراری ظلم سیاسی و فرهنگی و در دنباله آنها ظلم اقتصادی فاحش نسبت به آحاد مردم در طبقات گوناگون اجتماعی است. لیبرالیسم در پی حاکمیت مردم بر مردم است و حال آنکه مکانیسم حاکم بر آن منجر به بازتولید استبداد مدرن بر جامعه و مردم می‏گردد. ‏

از دیدگاه مردمسالاری دینی، از جمله مولفه‏ها و لوازم بنیادین و کلیدی حاکمیت بر جامعه و تحقق عدالت و آزادی، همانا مقوله «خدمت» و نگرش خدمتگزارانه کارگزاران و حاکمان به عنصر قدرت است. تئوری مردمسالاری دینی که منبعث از ایدئولوژی اسلام و تئوری حاکمیتی آن است، قدرت را فرصتی طلایی برای کارگزاران و حاکمان جهت رشد ملکات انسانی و تعالی و کمال ایشان به‌واسطه خدمتگزاری به خلق الله معرفی نموده و استفاده صحیح از حاکمیت را زمینه و مقدمه اصلاح امور خلق و پیشرفت و کمال عامه مردم قرار داده است. ‏

در این روزها با توجه به نزدیکی به انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی، شناخت مولفه‌ها و شاخصهای نماینده اصلح از اساسی‌ترین امور برای رای دهندگان است. اهمیت مضاعف انتخابات اخیر به دلیل اهمیت و نقش محوری مجلس در امور کشور است. در راس امور بودن مجلس به دلیل کارویژه‌های بنیادین آن یعنی مقوله تقنین و نظارت است .‏

حضرت امیرالمومنین(ع) در آموزه‏های الهی خویش خواستار آن می‏گردد که همگان حکومت و زعامت را به عنوان یک پست و مقام دنیوی که اشباع کننده حس جاه طلبی بشر بوده و به عنوان هدف و ایده‏آل زندگی، سخت تحقیر نمایند و آن‌را مانند سایر مظاهر مادی دنیا از استخوان خوکی که در دست انسان خوره‏داری باشد، [و یا از کفش پینه خورده یا آب بینی گوسفند]، بی‏مقدارتر شمرند. اما همین حکومت و زعامت را برای اجرای عدالت و احقاق حق و خدمت به ابنای بشر، بسیار مقدس و مغتنم شمرند. (شهید مطهری، سیری در نهج البلاغه، نشر صدرا، ص 106-105)‏

حضرت امیر(ع) حکومت را ابزاری برای ریاست و سیادت دنیایی و ارضای غرایز نفسانی و برتری طلبی و انتقام از دشمنان و رقیبان نمی‏داند که اگر چنین استفاده ای از حکومت گردد، امری مضر و قبیح و در تضاد کامل با کمال و سعادت بشری است. حضرتشان ارزش و اعتبار حاکمیت را مبتنی بر توانمند شدن حاکم بر احقاق حق و دفع باطل از سر مخلوقات الهی و برقراری عدالت و تامین حوایج مشروع و معقول مردمان می‏دانند. ‏
از نگاه حضرت امیرالمومنین(ع)، مهمترین علت پذیرش حکومت، عهد و پیمانی است که خداوند از دانایان و دانشمندان گرفته است که در برابر سیلی ظالم و گرسنگی مظلوم، ساکت ننشینند و در دفاع از مظلوم و ستمدیده تلاش کنند. فلذا برداشتن شکاف طبقاتی و فقر از جامعه، رسیدگی به ثروتهای بادآورده و ایجاد نظام سالم اقتصادی از وظایف مهم حاکمان می‏باشد.

حضرت خطاب به فرماندار خاطی آذربایجان عنوان می‏دارند: « همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده بلکه امانتی در گردن تو است.... تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی». (نامه 51)‏

حضرتشان در بیان دستور العمل اخلاقی کارگزاری اسلامی برای مالک اشتر و بیان ضرورت مردم گرایی و حق گرایی عنوان داشته‏اند: «مبادا چونان حیوان شکاری باشی که خوردن مردم را غنیمت دانی... به مردم نگو که به من فرمان دادند و من نیز فرمان می‏دهم پس باید اطاعت شود، که این‌گونه خود بزرگ بینی، دل را فاسد، دین را پژمرده و موجب زوال نعمتهاست ... دوست داشتنی چیزها نزد تو، در حق میانه‏ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده‏ترین باشد که همانا خشم عمومی مردم خشنودی خواص را از بین می‏برد، اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی‏اثر می‏کند». (نامه 53)‏

ایران عزیز، علی الخصوص در برهه‏های تاریخی قبل از انقلاب اسلامی، شاهد حضور افرادی در عرصه کارگزاری و مدیریت کشور بوده و هست که تمام وجهه همت خود را کسب قدرت برای پیشبرد اهداف و مشتهیئت فردی یا گروهی و حزبی خویش قرار داده‏اند. قصه غمبار خیانتهای متعدد سران حکومت در نظامات گذشته ایران، لکه ننگی بر تارک تاریخ ایران عزیز است که همواره به تلخی تمام از آن یاد می‏شود. اما وجود چنین نگرشی در عصر انقلاب اسلامی و انتخاب و گسیل برخی افراد قدرت طلب و سلطه گرا توسط مردم و تکیه چنین افرادی بر مساند و کرسیهای اجرایی‏ و تقنینی، به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و خسارات آن برای نظام اسلامی و مردم، قابل احصاء و مدیریت نبوده و کشور را با چالشهای مقطعی و سطحی یا عمیق و طولانی مواجه می‏نماید. در سی و سه سال اخیر حضور برخی افراد اقتدارگرا و انحصارطلب و غیر معتقد به آرمانهای انقلاب اسلامی در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، خسارات عدیده‏ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را بر کشور تحمیل نموده است. لذا با توجه بدین امر، شایسته است مردم با دقت و وسواس وافر، کاندیداهای انتخاباتی را بررسی نموده و افراد اصلح را به مجلس و دولت گسیل نمایند.‏

تئوری خدمت در منظر امام و رهبری‏

‏1- «حکومت اسلامى، حکومت خدمت است. پیغمبر اکرم(ص) خدمتگزار مردم بود با اینکه مقامش آن بود ولى خدمتگزار بود».(صحیفه امام، ج‏13، ص: 384)‏

‏2- «ملتفت باشید که شمایى که الآن به حکومت رسیده‏اید، [این‏] حکومت نیست، خدمتگزار هستید. اسلام حکومت به آن معنا ندارد. اسلام خدمتگزار دارد. ... شما خودتان را حاکم مردم ندانید، شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانید. این پیش خدا ثوابش بیشتر از این است که خودتان را [رئیس‏] حکومت بدانید. حکومت هم همان خدمتگزار [ى‏] است». (صحیفه امام، ج‏13، ص: 203)‏

‏3- «مردم دیندار، آدم خدمتگزار به دین مى‏خواهند؛ هر کس برجسته‌تر شد، او را دوست مى‏دارند. علاقه مردم به ما براى دین است. این ابراز علاقه، براى اظهار علاقه به دین است»‏.(صحیفه امام، ج‏1، ص: 275)

4- «من خدمتگزار همه شماها هستم».( صحیفه امام، ج‏6، ص: 166) «من خدمتگزار ملت ایران هستم‏. من خدمتگزار جوانان ایران هستم، من خدمتگزار بانوان ایران هستم، من خدمتگزار اهالی محترم قم هستم. من از حالا تا این چند روزی که عمر دارم در خدمت شما هستم‏». (صحیفه امام، ج‏6، ص: 364)

5- «اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است که رهبر».( صحیفه امام، ج‏12، ص: 456)

6- «شما می‏دانید که در جمهوری اسلامی، مقامات آن معنا که در سابق داشت از دست داده. نه رئیس جمهورش و نه نخست وزیرش و نه سایر وزرایش این طور نیست که خیال بکنند، خودشان خیال بکنند که ما یک مقام بالایی، والا مقام هستیم و ما

7- «حضرت اشرف» هستیم و نمی‏دانم کذا. این جور نیست. آنها می‏بینند که ارزششان در بین‏ جامعه، در همه جا این است که خدمت بکنند، خدمتگزار باشند، نه ارزش به این است که به مردم حکومت کنند.(صحیفه امام، ج‏16، ص: 445)

8- «مملکت ما احتیاج به خدمتگزار دارد؛ احتیاج دارد که اشخاص فهیم، اشخاص فعال در این کشور خدمت بکنند. و ما مورد هجوم همه کسانی که بدخواه اسلام هستند، هستیم. بنا بر این، باید افرادی باشند که برای اسلام خدمت می‏کنند، نه افرادی باشند که برای من خدمت می‏کنند»‏. (صحیفه امام، ج‏19، ص: 367)

9- «ما باید واقعاً خدمتگزار باشیم و هر چه خدمت بکنیم باز کم است. ما که شکر خدا را نمی‏توانیم بجا بیاوریم، ...لکن شکر این ملت قهرمان و مظلوم همان شکر خداست. کسی که شکر اینها را به جا نیاورد، شکر خدا را به جا نیاورده است، برای اینکه اینها بندگان خدا هستند، ... شکر این است که ما به آنها خدمت بکنیم، هر کس در هر مقامی که هست خدمت بکند».(صحیفه امام، ج‏20، ص: 126)‏

‏10- «باید تمام اموری که انجام می‏دهید متوجه باشید که در محضر خداست و مسئولیت شما دارید. مسئولیت اینجا هم دارند، لکن آن مهمش مسئولیت الهی است... [مسئولین] باید توجه داشته باشند که همه خدمتگزار این مردم هستند، همه اجیر این مردم هستند، اجرت از اینها دارند می‏گیرند برای خدمت‏.(صحیفه امام، ج‏16، ص: 412)

11- رهبری معظم: «کسانی که برای انتخابات خود را نامزد می‌کنند، بدانند که انتخابات یک وسیله‏ای است برای بالا بردن توان کشور، برای آبرومند کردن ملت؛ انتخابات فقط ابزاری برای قدرت‏طلبی نیست». ‏

مجلس باید خادم باشد ‏

‏1- «ما نمی‏خواهیم یک مجلس اعیان درست کنیم. ... ما می‏خواهیم اعیان را از بین ببریم، آدمشان کنیم آنها را. آن اعیانی که در مجلس سنا نشستند و آن قدر خیانت به مملکت ما کردند، آن مجلس را ما اصلًا بستیم درش را. ...اینها یک دسته مفتخواری بودند...ما مجلس سنا نداریم. مجلس شورا داریم. مجلس شورا هم نمی‏خواهیم از طبقه بالا درست بشود. مجلس شورا می‏خواهیم از آدمها، آدمهایی که متوجه‏اند به اینکه به این ملت چه گذشته است‏» .(صحیفه امام، ج‏10، ص: 525)

2- «وکیلهایی که آراسته هستند به اخلاق خوب، متعهد هستند به اسلام، وفادار هستند به کشور خودشان، خدمتگزار هستند به شما و به کشور، آن اشخاص را انتخاب کنند و در مجلس بفرستند».(صحیفه امام، ج‏12، ص: 169)

3- «خودتان را خدمتگزار بدانید به بندگان خدا. بزرگی نفروشید به این مردم. این مردم بزرگ‏اند، بنده خدا هستند، به اینها بزرگی نفروشید؛ خداوند دار آخرت را برای کسانی قرار داده است که به مردم نه عُلوّ می‏کنند؛ نه فساد می‏کنند، نه اصلًا اراده عُلوّ می‏کنند: لَا یُریدُونَ عُلُوّاً فِی الأَرْضِ وَ لا فَسَاداً نه اراده می‏کنند که یک بزرگی کنند به مردم و بزرگی بفروشند و مستکبر باشند؛ و نه مَفْسَده باشند و یک کشوری را به فساد بکشند».(صحیفه امام، ج‏10، ص: 155)

4- «در این امر[انتخابات مجلس] که حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و ملت شریف بسته به آن است به سوی صندوقهای رأی ... رفته رأی خود را به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان و دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزّه از گرایش به شرق و غرب و مکتبهای انحرافی و دارای دید سیاسی است، بدهید».(صحیفه امام، ج‏15، ص: 250)

5- «اگر نبودند این مردم، شما هم شاید حالا در حبس بودید و آن زجرها را می‏کشیدید و دیگران هم که متعهد بودند، آنها هم در حبس بودند یا در جاهای دیگر. این ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما باید خدمت کنید به این مردم؛ شما، ما، همه باید خدمتگزار اینها باشیم. و شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم. اینها بندگان خدا هستند، خدای تبارک و تعالی، علاقه دارد به این بندگان و ما مسئولیم، باید خدمت بکنیم و من امیدوارم که شما [مسئولین] به حسب آن روحیه‏ای که
دارید، ... این مقام ایشان را بازی ندهد شما سوار مقام بشو، مقام سوار شما نشود.(صحیفه امام، ج‏15، ص: 76)‏

‏6- «نامزد مجلس با قصد خدمت وارد شود نه با قصد قدرت طلبی و جمع کردن پول یا انگیزه های ناسالم دیگر. نمایندگان اگر به مراکز قدرت و ثروت متصل شوند، کار خراب می‏شود مثل دموکراسی‌های غرب که نامزدها به پولدارها و مراکز ثروت و ... وصل می‏شود».
(دیدار مردم قم با رهبری، 19/10/1390)‏

منبع: روزنامه رسالت تاریخ 29/10/1390

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

رسالت حوزه تبیین شاخص‌ها و ملاک‌ها در انتخابات است

طرح حمایت از مالکیت صنعتی در شورای نگهبان تایید شد

نامزدهای انتخابات وعده قابل اجرا دهند

فیلم| گفتگوی سخنگوی شورای نگهبان با رسانه KHAMENEI.IR

دائرةالمعارف مناسبات اسلام و مسیحیت کاتولیک تدوین شود

برگزاری جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری

شورای نگهبان مستقل است و فراجناحی عمل می‌کند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

آیت‌الله جنتی: حج می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح بینش امت اسلام شود/ تاکید بر رعایت موازین قانونی و آموزه‌های اخلاقی در تبلیغات انتخاباتی

بازدید دکتر صادقی‌مقدم و دکتر طحان‌نظیف از روند چاپ تعرفه‌های انتخاباتی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت

پربازدید ها

اتمام بررسی‌ صلاحیت داوطلبان/ فهرست اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده به وزارت کشور ارسال شد

سخنگوی شورای نگهبان: در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم

سخنگوی شورای نگهبان: بررسی صلاحیت‌ها فرآیندی تفصیلی، دقیق و زمان‌بر است/ حتی زمان برای گمانه‌زنی هم زود است

گزارشی از فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان: طبق قانون اساسی خللی در اداره کشور به وجود نمی‌آید/ انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف ۵۰ روز آینده برگزار می‌شود

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

صحت مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ حوزه انتخابیه تایید شد/ موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ۸ تیر

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛ آغاز فرآیند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری/ پرونده‌های تمامی ۸۰ نفر بررسی خواهد شد

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه شورای نگهبان درباره معیار‌ها و شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری مبنای عمل خواهد بود/ متقاضیان حتماً ۴ مدرک به همراه داشته باشند