فیلم|برنامه «تیتر امشب» با موضوع «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»
تیزر همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ظرفیت‌ها، دستاوردها، چشم‌انداز‌ها
فیلم|نشست خبری دکتر کدخدایی ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست
برنامه جهان آرا با حضور دکتر کدخدایی
برنامه متن، حاشیه با موضوع شورای نگهبان
بررسی برنامه شورای نگهبان در سال انتخابات
2