فیلم|برنامه «پلاک ۱۱» با حضور دکتر طحان‌نظیف
فیلم|برنامه «صبح بخیر ایران» با حضور دکتر کدخدایی
صوت|گفتگوی دکتر طحان‌نظیف با رادیو جوان
فیلم|برنامه «چهل‌ستون» با حضور دکتر کدخدایی
فیلم|«پرونده ویژه» با حضور دکتر طحان‌نظیف
فیلم| «نگاه یک» با حضور دکتر کدخدایی
فیلم|دغدغه‌های انتخاباتی مردم
فیلم|نشست خبری دکتر کدخدایی ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
2