۱۱:۰۱ - چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹
۱۰:۵۴ - چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹
۱۴:۴۹ - شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹
۱۱:۱۴ - پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹
۰۸:۰۲ - چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹
۱۴:۰۸ - دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹
تایید طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

تایید طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

شورای نگهبان طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
۱۴:۴۵ - شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
۱۲:۰۷ - چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۶:۵۹ - يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
۱۵:۰۰ - يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
۱۴:۰۵ - شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۲:۰۸ - شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۳