تایید لایحه موافقتنامه بین ایران و چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

تایید لایحه موافقتنامه بین ایران و چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
۱۶:۲۰ - يکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸
۱۶:۱۶ - يکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸
۱۵:۵۲ - يکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸
نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه

نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا اعلام کرد.
۱۵:۴۴ - يکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸
۱۵:۳۱ - يکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸
۱۵:۲۷ - يکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸
۱۵:۱۹ - يکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸
۱۶:۱۱ - چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
تایید لایحه تصویب سند‌های الحاقی مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

تایید لایحه تصویب سند‌های الحاقی مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

شورای نگهبان لایحه تصویب سند‌های الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
۱۶:۰۶ - چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
۱۶:۱۰ - سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
۱۵:۵۱ - سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
۱۲:۱۲ - سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
۲