۲۰:۳۱ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۲۰:۲۰ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی کشور

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی کشور

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی کشور اعلام کرد.
۱۹:۲۱ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۹:۱۶ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۴:۵۱ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۴:۴۱ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۴:۴۱ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۴:۴۰ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۴:۴۰ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۴:۴۰ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۴:۴۰ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۱۴:۴۰ - شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۲