کد خبر: ۲۷۰۲
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۲- 14 July 2012
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح‌کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت:لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت مصوبه جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 07/04/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1390 کل کشورمصوب جلسه مورخ چهاردهم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دکتر کدخدایی گفت: اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 31/03/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای مصوب مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 31/03/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دکتر کدخدایی در پایان، پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 54810/100/د41 مورخ 09/05/1390؛
موضوع مصوبه شماره 4494/ش/ق مورخ 20/09/1387شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ 04/02/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اخذ عوارض تفکیک زائد برآنچه که در قانون مقرر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیّت

عطف به نامه شماره 95531/100/د41 مورخ 14/08/1390؛

موضوع قسمت دوم بند (8) مصوبه شماره 30130/310/300 مورخ 29/08/1387شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 04/02/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مورد چون سبب اضرار نگردیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیّت

عطف به نامه شماره ﻫ/89/523 مورخ 03/07/1390؛

موضوع بند 4 مصوبه شماره 621 مورخ 11/11/1388شورای اسلامی شهرستان طرقبه، در جلسه مورخ 13/02/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

_ علاوه بر اینکه ابهام موجود در بند 4 مذکور رفع نگردیده است، چنانچه مصوبه مرقوم با رعایت قانون مصوب مجلس تصویب گردیده باشد فاقد اشکال بوده و الاّ اشکال دارد.

-------------


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 7792/101/د41 مورخ 27/01/1391؛
موضوع بخشنامه شماره 4/14407 مورخ 27/02/1390 مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد، در جلسه مورخ 20/02/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مفاد بخشنامه ایجاد تعهد برای «حسابداری مربوط» است و به هیچ وجه تعهد اشخاص را بی‌ارزش نمی‌نماید و با تعریف حقیقت ضمان نیز منافات ندارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 70858/100/د41 مورخ 12/06/1390؛
موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 12/10/1381 و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/02/1385 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ 20/02/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 41529/30/89 در جلسه مورخ 06/11/1389 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند، و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به اینکه آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شده و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.


-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 51584/100/د41 مورخ 02/05/1390؛
موضوع ماده 43 تحت عنوان «عوارض ورود به داخل محدوده شهر» از تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ 23/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 69972/100/د41 مورخ 08/06/1390؛
موضوع بند 41 صورتجلسه مورخ 13/12/1388 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر یاسوج، در جلسه مورخ 23/03/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 69975/100/د41 مورخ 08/06/1390؛
موضوع بند 3 ماده 14 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان عوارض بهای خدمات، در جلسه مورخ 23/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 69976/100/د41 مورخ 08/06/1390؛
موضوع بند 5 ماده 18 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقاء تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ 23/03/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 95533/100/د41 مورخ 14/08/1390؛
موضوع مصوبه شماره 27737/1 مورخ 01/12/1356 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/03/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 95536/100/د41 مورخ 14/08/1390؛
موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 9614-414-160 مورخ 10/9/82 شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ 23/03/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.


-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 120298/101/د41 مورخ 29/09/1390؛
موضوع بندهای 3 و 4 کد 721 از بخشنامه شماره 15713/34/3/1 مورخ 23/6/1384سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ 23/03/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ﻫ ع/90/209 مورخ 09/09/1390؛
موضوع مصوبه شماره 73401/ت40398ﻫ مورخ 12/5/87 هیأت وزیران به موجب شکایت نامه تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به شماره 32762-28/2/1390، در جلسه مورخ 24/03/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
چنانچه مصوبه مذکور مفید الزام باشد به گونه‌ای که سازمان اوقاف و امور خیریه ملزم به خرید سازمان چاپ و انتشارات گردد و هزینه خرید آن را از موقوفاتی که مصرف آن مربوط به این امور نمی‌باشد، بپردازد و همچنین در صورتی که این خرید به مصلحت اوقاف نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 89/206 مورخ 09/09/1390؛
موضوع مصوبه یکصدوهفتادوهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/87، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 123493/100/د41 مورخ 04/10/1390؛
موضوع بند 10 مصوبه مورخ 12/4/89 شورای تأمین شهرستان گرگان، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس مح
-------------
ترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 90/558 مورخ 29/09/1390؛
موضوع مصوبه مورخ 18/2/1387 شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ﻫ ع/90/638 مورخ 09/11/1390؛
موضوع بند 22 مصوبه شماره 72784/ت35774ک مورخ 21/6/1385 هیأت وزیران در خصوص جوایز صادراتی به صادر کنندگان، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 142417/100/د41 مورخ 17/11/1390؛
موضوع مصوبه شماره 4651/ت21953ﻫ مورخ 12/2/1379 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 19927/410/2 مورخ 6/4/1379 و 54075/20/2 مورخ 27/9/1378 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 149682/100/د41 مورخ 30/11/1390؛
موضوع بند یک صورتجلسه شماره 25 مورخ 11/11/1374 کمیسیون ماده 5 شهرستان اسلامشهر، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
در صورتی که کمیسیون ماده 5 مطابق قانون، اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نمی‌باشد. از‌‌ جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص، آن دیوان محترم است.


-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 148104/100/د41 مورخ 25/11/1390؛
موضوع بند الف ماده 20 آیین‌نامه قانون حفاظت در برابر اشعه، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 149673/100/د41 مورخ 30/11/1390؛
موضوع اطلاق بند یک بخشنامه شماره 70599/803 مورخ 5/8/1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد، و از جهت مغایرت با قانون تشخیص امر، با آن دیوان محترم است.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 70858/100/د41 مورخ 12/06/1390 و پیرو نامه 42985/30/90 مورخ 29/04/1390؛
موضوع ماده 18 مصوبه شماره 304547/ش/ت مورخ 15/11/1388 شورای اسلامی تبریز، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و تشخیص خلاف قانون بودن، با آن دیوان محترم است.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 158605/100/د41 مورخ 15/12/1390؛
موضوع بخشنامه شماره 23/710 مورخ 28/05/1388 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و تشخیص خلاف قانون بودن، با آن دیوان محترم است.
توضیح اینکه دادخواست شاکی نسبت به بخشنامه می‌باشد و در بخشنامه مورد اشاره موارد خلاف موازین شرع یافت نشد و قواعد فقهی مذکور در دادخواست شاکی ارتباطی به مفاد بخشنامه ندارد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 159786/100/د41 مورخ 17/12/1390؛
موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سالهای 1363، 1371، 1374 و1380، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به شکایت شاکی مبنی به اینکه سه نفر اعضاء قاضی می‌باشند و حال اینکه اشخاص مذکور قاضی نمی‌باشند اما وارد نیست حذف ذیل ماده 2 آیین‌نامه مصوب سال 2/8/81 در آیین‌نامه مصوب 28/12/81 با توجه به عمومات مانع مراجعه ذینفع به مراجع قضائی صالح نمی‌باشد این آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 158588/100/د41 مورخ 15/12/1390؛
موضوع قسمت اخیر بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد امّا تشخیص اینکه قسمت اخیر با ماده 37 قانون مغایرت دارد یا خیر، با آن دیوان محترم است.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 159781/100/د41 مورخ 17/12/1390؛
موضوع بندهای 3 و 7-2 و تبصره 2 بند اخیرالذکر از مرحله اول دستورالعمل واردات مواد اولیه و کالاهای فرایند شده آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه 1385 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و بندهای 7 و10 از مرحله دوم دستورالعمل مذکور، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 158592/100/د41 مورخ 22/12/1390؛
موضوع دستورالعمل مصوب 20/05/1388 شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد مورد شکایت که بر اساس مصلحت تصویب شده است، خلاف موازین شرع نمی‌باشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 32678/101/د41 مورخ 13/03/1391؛
موضوع دستورالعمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد 1389 مصوب 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با فرض اینکه اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلّم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 32679/101/د41 مورخ 13/03/1391؛
موضوع بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د مورخ 13/11/1381 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بند 4 بخشنامه مذکور مبنی بر لزوم ارائه اصل صورتحساب نه فتوکپی آن، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

-------------

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 32681/101/د41 مورخ 13/03/1391؛
موضوع بند 3 صفحه 6 مصوبه 189 مورخ 06/02/1389 شورای اسلامی بیرجند، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به اینکه شورای شهر حق جعل عوارض را دارد و این عوارض بند 3 مصوبه 189 مربوط به عوارض تغییر کاربری به تجاری است و در بند 6-1 راجع به ارزش افزوده می‌باشد، از این جهت خلاف موازین شرع تشخص داده نشد.

-------------


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 43928/101/د41 مورخ 05/04/1391؛
موضوع قسمت بند یک (الف) مقررات نظام آموزشی و چگونگی تحصیل دانشگاههای کشورهای مستقل‌المنافع و آسیای میانه مصوب 15/07/1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور ارمنستان، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

_ با توجه به اینکه شاکی مدرکی برای مورد شکایت ارائه نکرده و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اعلام نموده که آن وزارتخانه چنین مصوبه‌ای ندارد، بنابراین از باب سالبه به انتفاء موضوع نیازی به اظهار نظر نیست.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۶ آذر ۱۴۰۱

دشمن به دنبال تغییر اولویت‌های جریان دانشجویی است/ جامعه دانشجویی با حفظ روحیات انقلابی، آرمان خواهی را در فضای جامعه حاکم کنند

روایت دکتر طحان نظیف از دو ساعت گفت‌وگوی صمیمی و صریح با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

گزارش تصویری حضور دکتر طحان نظیف در جمع صمیمی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

تبیین نظریه حقوقی – نوعی تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی سند مطالبه‌گری و آرمان‌خواهی دانشجویان است/ آینده نزدیک در انتظار شما جوانان و دانشجویان برای ساختن ایران پیشرفته و قوی است

رویداد ایده نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران

نشست تخصصی با موضوع بایسته‌های حکمرانی اسلام با حضور دکتر شهریار زرشناس

راهکار آیت‌الله شب زنده دار برای برون رفت از حوادث اخیر کشور

آمریکایی‌ها بودجه براندازی را به اندازه کل بودجه سالانه جمهوری اسلامی افزایش داده‌اند

پربازدید ها

اولين فراخوان ارسال خاطرات و تجربيات ناظران انتخابات

امیدوارم قانون انتخابات اصلاح و به انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ برسد

از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

تایید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۱ آبان ۱۴۰۱

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ آبان ۱۴۰۱

یادداشت دکتر ره‌پیک درباره قانون اساسی

جنایت در ‎ایذه و ‎اصفهان همان چیزی است که عاملان فاجعه شاهچراغ برای تمام شهرهای ایران آرزو می‌کنند

ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری خلاف قانون اساسی شناخته نشد/ اساسنامه صندوق ملی مسكن در شورای نگهبان تایید شد