کد خبر: ۱۸۰۷
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۷- 12 February 2011

اصل هشتاد و چهارم

اصل هشتاد و چهارم :

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.تفسیر 1

تفسیر 2

تفسیر 3تفسیر اول

تاریخ‌ 25/4/1360

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اینجانب‌ در مورد دفتر ارتباطی‌ مردم‌ با نماینده‌ مجلس‌ و سئوال‌ ریاست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند که‌ اصل 84 قانون‌ اساسی‌ هر نماینده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجی‌ کشور داده‌ است‌ طبیعی‌ است‌ برای‌ انجام‌ این‌ مسئولیت‌ و توان‌ اظهار نظر باید اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد که‌ یکی‌ از راههای‌ کسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظیفه‌ وجود دفتری‌ است‌ که‌ هم‌ محلّ مشخصی‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختیارات‌ و امکانات‌ مکاتباتی‌ بنماید. که‌ به‌ عملی‌ شدن‌ کار کمک‌ کرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بیشتر هم‌ جلوگیری‌ می‌نماید.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ کردن‌ دفتر ارتباطی‌ مردم‌ با نمایندگان‌ در مورد اصل 76 که‌ حق‌ تحقیق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گردیده‌ است‌ و جواب‌ شورای‌ نگهبان‌ نیز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسی‌ که‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماینده‌ بشخصه‌ این‌ حق‌ را ندارد می‌باشد. بنابراین‌ تقاضا دارد برای‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسی‌ از شورای‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائید.

با تشکر و به امید توفیق برای شما

لطیف‌ صفری _ نمایندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب

شماره م‌/3093 تاریخ 8/5/1360

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ این‌ شرح‌ اعلام‌ می‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمایندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمایندگان‌ باید در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غیر این‌ صورت‌ سئوال‌ نمایندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرایی‌ دیگر و پاسخ‌ آنها حکم‌ سئوال‌ و پاسخ‌های‌ عادی‌ را دارد.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافیتفسیر دوم

تاریخ‌ 6/11/1360

محضر مبارک‌ آیات‌ عظام‌ و حقوقدانان‌ پرارج‌

اعضاء محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران

با تقدیم‌ و ادای‌ تحیت‌ و سلام‌ احتراماً معروض‌ می‌دارد: عطف‌ به‌ مرقومة‌ شمارة‌4137 مورخ 10/10/1360 و اطلاع‌ اینکه‌ الی‌ اکنون‌ هیچ‌ گونه‌ اقدامی‌ از ناحیة‌ دفتر ریاست‌ جمهوری‌ مبذول‌ نگردیده‌ توجه‌ آقایان‌ را نسبت‌ به‌ مسئله‌ای‌ که‌ ذیلاً مطرح‌ خواهد شد جلب‌ و مستدعی‌ است‌ در صورتی‌ که‌ این‌ جانب‌ در برداشت‌ آن‌ دچار انحراف‌ و اشتباه‌ ذهنی‌ باشم‌ با نظرات‌ شورا آشنا و رفع‌ ابهام‌ گردد. ستاد بسیج‌ اقتصادی‌ بر حسب‌ یک‌ تصویب‌نامه‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ طور موقت‌ و در زمان‌ جنگ‌ رتق‌ و فتق‌ و تصمیم‌گیری‌ دربارة‌ اموراقتصادی‌ به‌ ویژه‌ مواد اساسی‌ و اولیه‌ را عهده‌دار شده‌ و هر گونه‌ تصمیم‌ را به‌ اجراء می‌گذارد. آیا با در نظر گرفتن‌ اینکه‌ حقوق پس‌ از فوت‌ یک‌ فرد و تأدیة‌ آن‌ به‌ خانوادة‌ وارث‌ به‌ مجلس‌ ارجاع‌ می‌شود که‌ رد یا تصویب‌ شود چگونه‌ این‌ نوع‌ تصمیمات‌ که‌ با سرنوشت‌ چهل‌ میلیون‌ جمعیت‌ از ابعاد مختلف‌ بستگی‌ دارد بدون‌ اینکه‌ در مجلس‌ مطرح‌ شده‌ و شورای‌ نگهبان‌ نظارت‌ نماید عمل‌ گردیده‌ و می‌گردد در حالی‌ که‌ طرحهایی‌ که‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از زیر نظر دویست‌ نفر نمایندگان‌ که‌ غالب‌ آنها فقیه‌ و عالم‌ می‌باشند می‌گذرد باز دچار نواقصی‌ است‌ که‌ با دستورات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مطابقت‌ ندارد به‌ همین‌ دلیل‌ رد می‌شود.

مستدعی‌ است‌ از مجموعة‌ نظرات‌ شورای‌ محترم‌ به‌ طور خلاصه‌ این‌ جانب‌رامستحضر فرمائید. مزیدتشکروامتنان‌خواهدبود. توفیق ‌همگان‌ را در پیشبرد مبانی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از خداوند متعال‌ خواستاریم‌.

با تقدیم‌ احترام‌ _ سعید امانی _ نمایندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامیشماره 4237 تاریخ 8/11/1360

برادر جناب‌ حاج‌ سعید امانی‌

نمایندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی

نامه‌ مورخ‌ 6/11/1360 جنابعالی‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. در پاسخ‌ اشعار می‌دارد:

«جنابعالی‌ نمایندة‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ هستید و شرعاً و به‌ موجب‌ سوگندی‌ که‌ یاد کرده‌اید موظفید در مقام‌ نمایندگی‌ مجلس‌ طبق‌ اصل 88 قانون‌ اساسی‌ هر گونه‌ توضیح‌ و سئوالی‌ را که‌ لازم‌ بدانید از وزیر مسئول‌ بنمایید و طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسی‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئولید و حق‌ دارید در همة‌ مسائل‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور اظهار نظر نمایید و مطابق‌ اصل‌ 86 قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ ایفای‌ وظائف‌ نمایندگی‌ در اظهارنظر و رأی‌ کاملاً آزاد می‌باشید. بنابراین‌ می‌توانید رابطة‌ تصویب‌نامه‌ هیأت‌ وزیران‌ را با اصل‌ 136 قانون‌ اساسی‌ از هیأت‌ دولت‌ سئوال‌ نمایید. بدیهی‌ است‌ اگر خارج‌ از حدود این‌ اصل‌ باشد قانونی‌ نیست‌ و عمل‌ به‌ آن‌ تخلف‌ از قانون‌ می‌باشد.»

والسلام _ دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی


تفسیر سوم

شماره 2235 ـ ق تاریخ‌ 26/12/1361

شورای‌ محترم‌ نگهبان

یادداشت‌ مورخ‌ 23/12/1360 جناب‌ آقای‌ هرایر خالاتیان‌ منضم‌ به‌ مراسله‌ شمارة‌ 448/50 مورخ‌ 18/12/1360 اسقف‌ اعظم‌ آرداک‌ مانوکیان‌ خلیفه‌ ارامنه‌ تهران‌ و شمال ایران‌ در خصوص‌ تفسیر اصول‌ بیست‌ و ششم‌، پنجاه‌ و هفتم‌، هفتاد و ششم‌ و هشتاد و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ پیوست‌ ارسال‌ می‌گردد.رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی _ اکبر هاشمی

شماره‌ 448/50 تاریخ 18/12/1360

جناب‌ آقای‌ هرایر خالاتیان

ضمن‌ قدردانی‌ از زحمات‌ شما در انجام‌ وظائف‌ خطیر نمایندگی‌ و با توجه‌ به‌بررسیهای‌ انجام‌ شده‌ در اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و همچنین‌ در مصوبات‌ مجلسق شورای‌ اسلامی‌ پرسشهای‌ زیرین‌ در رابطه‌ با وظائف‌، اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ نمایندگان‌ مجلس‌ مطرح‌ گردیده‌ است‌ که‌ تقاضا دارد از طریق‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ و شورای‌ محترمق نگهبان‌ تفسیرها و پاسخهای‌ لازمه‌ را دریافت‌ و در اختیار اینجانب‌ قرار دهید که‌ موجب‌ نهایت‌ امتنان‌ خواهد بود.

با علم‌ و آگاهی‌ از اصول‌ 76 و 84 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ از طرفی‌ حق‌ تحقیق‌ و تفحص‌ را در تمامی‌ امور کشور را به‌ مجلس‌ و مجلسیان‌ می‌دهد و از طرف‌ دیگر هر نماینده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ قرار داده‌ و حق‌ اظهار نظر در همه‌ مسائل‌ داخلی‌ و خارجی‌ را به‌ آنان‌ می‌دهد؟

1_ آیا نمایندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ نمایندگان‌ قوه‌ مقنّنه‌، با توجه‌ به‌ اصل تفکیک‌ قوا حق‌ دارند به ‌طور انفرادی‌ یا گروهی‌ با وزارتخانه‌ها و به‌طور کلی‌ارگانهای ‌اجرایی دولتی‌، قرارداد، یا موافقت‌نامه‌ امضاء نموده‌ و در امور اجرایی‌ عملاً مداخله‌ نمایند؟

2_ آیا نمایندگان‌ اقلیتهای‌ دینی‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 26 قانون‌ اساسی‌ (احزاب‌ و جمعیتها) و لایحه‌ تصویبی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در خصوص‌ احزاب‌ و جمعیتها، حق‌ دارند امور اجرایی‌ اقلیتهای‌ دینی‌ را در امور اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و غیره‌ انجام‌ دهند؟

خواهشمند است‌ پاسخهای‌ خودتان‌ یا تفسیرها و پاسخهای‌ دریافتی‌ به‌ طور کتبی‌ در اختیار اینجانب‌ گذارده‌ شود تا از این‌ راه‌ وظائف‌، اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مراجع‌ دینی‌ و انجمنها و شوراهای‌ جوامع‌ اقلیتهای‌ دینی‌ که‌ طبق‌ اساسنامه‌های‌ خود و رأی مردم‌ اقلیتها انتخاب‌ و اداره‌ امور اقلیتها به‌ آنها سپرده‌ شده‌ است‌. قانوناً و شرعاً روشن‌ و معین‌ گردد.

دعـاگـو _ اسقف‌ اعظم‌ آرداک‌ مانوکیانشماره 2439 تاریخ 17/1/1361

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2235 ـ ق مورخ‌ 26/12/1360 موضوع‌ سئوال‌ نماینده‌ ارامنه‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، آقای‌ هرایر خالاتیان‌، در ارتباط‌ با اصول‌ 76، 84 و 26 قانون‌ اساسی‌ به‌استحضار می‌رساند که‌ مفاد قانون‌ اساسی‌ در این‌ موارد روشن‌ است.

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسی‌ مربوط‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ نه‌ آحاد نمایندگان‌ و اصل‌ 84 نیز ناظر به‌ حق‌ اظهار نظر نمایندگان‌ است‌. البته‌ طبق‌ اصل‌ 88 نماینده‌ مجلس‌ حق‌ دارد از وزیر سئوال‌ نماید و از او توضیح‌ بخواهد و به‌ هر حال‌ از این‌ اصول‌ و سایر اصول‌ قانون‌ اساسی‌ استفاده‌ نمی‌شود که‌ نماینده‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بتواند در امور اجرایی‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ کنندگان‌ خود دخالت‌ کند و برای‌ انجام‌ آنها با ارگانهای‌ دولتی‌ قرارداد یا موافقتنامه‌ای‌ امضاء کند.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

دائرةالمعارف مناسبات اسلام و مسیحیت کاتولیک تدوین شود

برگزاری جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری

شورای نگهبان مستقل است و فراجناحی عمل می‌کند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

آیت‌الله جنتی: حج می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح بینش امت اسلام شود/ تاکید بر رعایت موازین قانونی و آموزه‌های اخلاقی در تبلیغات انتخاباتی

بازدید دکتر صادقی‌مقدم و دکتر طحان‌نظیف از روند چاپ تعرفه‌های انتخاباتی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت

دکتر طحان‌نظیف: برخی از پرونده‌ها بیش از یک بار بررسی شدند

دکتر ره‌پیک: بررسی صلاحیت‌ها براساس مستندات انجام شد/ نگاه حزبی و جناحی به ترکیب نهایی کاندیداها نداشتیم

فیلم | حضور دکتر ره‌پیک در برنامه «صف اول»

تبلیغات انتخاباتی پس از اعلام رسمی وزارت کشور آغاز می‌شود

پربازدید ها

اتمام بررسی‌ صلاحیت داوطلبان/ فهرست اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده به وزارت کشور ارسال شد

سخنگوی شورای نگهبان: در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم

سخنگوی شورای نگهبان: بررسی صلاحیت‌ها فرآیندی تفصیلی، دقیق و زمان‌بر است/ حتی زمان برای گمانه‌زنی هم زود است

گزارشی از فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان: طبق قانون اساسی خللی در اداره کشور به وجود نمی‌آید/ انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف ۵۰ روز آینده برگزار می‌شود

صحت مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ حوزه انتخابیه تایید شد/ موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ۸ تیر

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛ آغاز فرآیند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری/ پرونده‌های تمامی ۸۰ نفر بررسی خواهد شد

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه شورای نگهبان درباره معیار‌ها و شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری مبنای عمل خواهد بود/ متقاضیان حتماً ۴ مدرک به همراه داشته باشند