تایید اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

تایید اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

تایید اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد

تایید اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

تایید اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

شورای نگهبان اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تایید اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور

تایید اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور

شورای نگهبان اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه صندوق کارآفرینی امید اعلام کرد.
تایید اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی

تایید اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی

شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

تایید اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
4