تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد

تایید اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

تایید اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

شورای نگهبان اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد.
تایید اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور

تایید اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور

شورای نگهبان اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه صندوق کارآفرینی امید اعلام کرد.
تایید اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی

تایید اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی

شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

تایید اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

تایید اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

شورای نگهبان اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

تایید اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

شورای نگهبان اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع وقانون اساسی ندانست.
2