تایید اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

تایید اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تایید اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور

تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

نظر شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

شورای نگهبان نظر خود را درباره اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها اعلام کرد.
تایید اساسنامه بانک سپه

تایید اساسنامه بانک سپه

اساسنامه بانک سپه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

تایید اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

تایید اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه بانک سپه

تایید اساسنامه بانک سپه

اساسنامه بانک سپه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

تایید اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
2