تایید اساسنامه صندوق ملی مسکن

تایید اساسنامه صندوق ملی مسکن

اساسنامه صندوق ملی مسکن مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان

شورای نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی «بوشهر»، «مهران»، «قصرشیرین»، «اردبیل»، «بانه - مریوان» و «سیستان»

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی «بوشهر»، «مهران»، «قصرشیرین»، «اردبیل»، «بانه - مریوان» و «سیستان»

شورای نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی «بوشهر»، «مهران»، «قصرشیرین»، «اردبیل»، «بانه - مریوان» و «سیستان» اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون

شورای نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو

نظر شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو

شورای نگهبان نظر خود را درباره اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) اعلام کرد.
تایید اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

تایید اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

تایید اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

تایید اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تایید اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
1