تایید لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان

تایید لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تایید طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)

نظر شورای نگهبان درباره لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی) اعلام کرد.
تایید طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

تایید طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تایید طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شورای نگهبان طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه موافقتنامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی اعلام کرد.
تایید طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

تایید طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها

نظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک

نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک اعلام کرد.
تایید لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تایید لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
7