نظر شورای نگهبان درباره لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

نظر شورای نگهبان درباره لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
تایید طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

تایید طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

شورای نگهبان طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

نظر شورای نگهبان درباره طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
تایید طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها

تایید طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها

شورای نگهبان طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی

نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی

نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری

نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه عضویت ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

نظر شورای نگهبان درباره لایحه عضویت ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی اعلام کرد.
۵