تایید طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

تایید طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تایید طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شورای نگهبان طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه موافقتنامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی اعلام کرد.
تایید طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

تایید طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها

نظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک

نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک اعلام کرد.
تایید لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تایید لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸)

نظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸)

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸) اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده

نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) اعلام کرد.
تایید لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تایید لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
5