نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل اعلام کرد.
تایید لایحه موافقتنامه بین ایران و قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی

تایید لایحه موافقتنامه بین ایران و قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

تایید طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

تایید طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

تایید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه الحاق یک‌جزء به بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تایید لایحه الحاق یک‌جزء به بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

لایحه الحاق یک‌جزء به بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اعلام کرد.
تایید لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان

تایید لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تایید طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)

نظر شورای نگهبان درباره لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی) اعلام کرد.
4