تایید طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تایید طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی

نظر شورای نگهبان درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی اعلام کرد.
تایید لایحه سند الحاقی تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو

تایید لایحه سند الحاقی تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو

لایحه سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین ایران و عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

تایید لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین ایران و عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تایید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

تایید طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها

نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها اعلام کرد.
تایید طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی

تایید طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

تایید طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای

تایید لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای

لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
4