نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن اعلام کرد.
تایید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

تایید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

شورای نگهبان طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین ایران و کویت

تایید لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین ایران و کویت

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

نظر شورای نگهبان درباره لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اعلام کرد.
تایید لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

تایید لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

شورای نگهبان لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران

نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور

نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد.
تایید طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت

تایید طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت

شورای نگهبان طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی

تایید طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی

شورای نگهبان طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۳ را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
۳