تایید لایحه موافقتنامه بین ایران و یونسکو در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران

تایید لایحه موافقتنامه بین ایران و یونسکو در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران

لایحه موافقتنامه بین ایران و یونسکو در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده

نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده اعلام کرد.
تایید لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده

تایید لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده

لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

تایید لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر

تایید لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر

لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نظر شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد.
تایید لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه

تایید لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

تایید طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
3