تایید طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

تایید طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها

نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها اعلام کرد.
تایید طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی

تایید طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

تایید طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای

تایید لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای

لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

تایید طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای

تایید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تایید لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تایید طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
2