نظر شورای نگهبان درباره طرح توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵

نظر شورای نگهبان درباره طرح توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح حمایت از گزارشگران فساد

نظر شورای نگهبان درباره طرح حمایت از گزارشگران فساد

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح حمایت از گزارشگران فساد اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

نظر شورای نگهبان درباره لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» اعلام کرد.
تایید طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

تایید طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران

نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس

نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون

نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون اعلام کرد.
تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اعلام کرد.
1