فیلم|نشست خبری بین‌المللی سخنگوی شورای نگهبان ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

فیلم|نشست خبری بین‌المللی سخنگوی شورای نگهبان ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه ۳۰ بهمن با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.
فیلم|نشست خبری دکتر کدخدایی ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

فیلم|نشست خبری دکتر کدخدایی ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

نشست خبری دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه (۱۲ بهمن ۱۳۹۸) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه (۳۰ آذرماه ۱۳۹۸) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در مشهد مقدس

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در مشهد مقدس

نشست خبری دکتر کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز چهارشنبه ۲۲ آبان با حضور اصحاب رسانه در سالن کنفرانس مجموعه ولایت مشهد مقدس برگزار شد.
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه (۶ مهرماه ۱۳۹۸) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
نشست خبری دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه (۱۹ مردادماه ۱۳۹۸) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
فیلم|نشست خبری دکتر کدخدایی ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

فیلم|نشست خبری دکتر کدخدایی ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

نشست خبری دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
فیلم|نشست خبری دکتر کدخدایی ۲۲ تیر ۱۳۹۸

فیلم|نشست خبری دکتر کدخدایی ۲۲ تیر ۱۳۹۸

نشست خبری دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
2