شوراي نگهبان
 
نامه های دیوان عدالت اداری
1395/10/11ادعاي خلاف شرع بودن بند ب و ج ماده (1) آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (1) دستورالعمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركتهاي بازاريابي شبكه اي

1395/8/4ادعاي خلاف شرع بودن ماده 40 و تبصره آن از آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (phd) مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

1395/7/18ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9073/1612/5-9000/121/900 معاونت اداري و مالي قوه قضائيه

1395/7/18ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي

1395/7/18ادعاي خلاف شرع بودن بند 4، 3، 2، 1 دستورالعمل شماره 91/59912 - 1391/3/8 بانك مركزي و بند 5، 4، 3، 2، 1 از ماده 29 دستورالعمل حساب جاري بانك مركزي

1395/7/18 ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5010-1392/12/23 مدير كل امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي

1395/7/18ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين نامه ماده 299 قانون امور حسبي

1395/7/13ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه شماره 173-1387/8/26 شوراي اسلامي شهر خوي

1395/6/2ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/02/16 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

1395/6/2ادعاي خلاف شرع بودن بند «د» اطلاعيه آزمون كارشناسان رسمي دادگستري در سال 1393

1395/6/2ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين نامه انتخاب اعضاي هيأت هاي حل اختلاف مصوب 1387/9/2 وزارت كار و امور اجتماعي و ماده 7 آيين نامه انتخاب اعضاي هيأت هاي تشخيص مصوب 1387/9/2 وزارت كار و امور اجتماعي

1395/5/19ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 لايحه عوارض سال 1393 شوراي اسلامي شهر خرم آباد

1395/5/19ادعاي خلاف شرع بودن تصويبنامه شماره 71394/ت51920هـ - 1394/6/3 هيأت وزيران

1395/5/19ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند 2 و 3 بخشنامه شماره 25990/و - 1369/7/15 سازمان زمين شهري

1395/5/18ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4/93/12343/ش مورخ 1393/10/30 شوراي اسلامي شهر مشهد

12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1460484
تعداد بازديد کنندگان سايت: 25852634 تعداد بازديد زيرپورتال: 14325614 اين زيرپورتال امروز: 659 سایت در امروز: 894 اين صفحه امروز: 25
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.