مصوبات مجلس
1397/10/15 شنبه
تایید طرح اصلاح قانون صدور چک
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون صدور چک را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان طرح اصلاح قانون صدور چک كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/08/23 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .