مصوبات مجلس
1397/6/24 شنبه
تایید طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/06/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .