مصوبات مجلس
1397/6/24 شنبه
تایید طرح دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شورای نگهبان طرح دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/06/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .