شوراي نگهبان
 
تطبیق مصوبات مجلس

1397/2/15 شنبه

تایید طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور


شورای نگهبان طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.


به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/02/05 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-------------
:: مستندات
آرشيو
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31411407 بازدید سایت در امروز: 64511
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.