شوراي نگهبان
 
مقالات

1396/4/25 يكشنبه
يادداشت وارده
پنجره ارتباطي نوين شوراي نگهبان


بايد اذعان كرد كه شوراي نگهبان در ميانه دهه حاضر در حوزه ارتباطي «پوست‌اندازي» كرده و با توسعه ارتباطات خود با نهادهاي مشابه نظارتي دنيا نقطه عطفي را رقم زده است.


علي اكبر روح نواز، كارشناس ارتباطات
شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان يك نهاد تاثيرگذار و با وجود وظايف و اختيارات متعدد در حوزه كنترل شرعي و قانوني مصوبات، عموماً از منظر كاركرد در حوزه نظارت بر انتخابات در افكار عمومي شناخته مي شود كه بخش مهم اين معرفي از جانب احزاب سياسي در ادوار مختلف صورت پذيرفته است.

تا مدتها به دليل خلاء‌هاي ناشي از اطلاع رساني كاركردي- نقص بزرگ فقدان ارتباط مستقيم با مردم- و از طرفي حجم وسيع و متراكم اعتراض هاي احزاب و جريانهاي سياسي كه شوراي نگهبان را مانع اصلي كسب قدرت مي پنداشتند، اين نهاد متحمل شديدترين انتقادها بود اما به تدريج و از ابتداي دهه هشتاد به وسيله ابزارهاي نوين ارتباطي من‌جمله تاسيساتي چون سامانه "ارتباط مرمي"، "روابط عمومي" و بالخصوص "سخنگويي"، وارد فضاي تعاملي شد.

نقش انكارناپذير طيف حقوقدانان با خصيصه آكادميك بودن در فعال سازي حوزه ارتباطي شوراي نگهبان با جامعه و دنياي خارج و گشودن پنجره ديپلماسي-تعامل، گفتگو و تبادل تجربيات- را در اين زمينه بخصوص نبايد از نظر دور داشت، ضرورت و نيازي مهم تا بتوان از اين منظر جايگاه مهم شوراي نگهبان را از سطح محدود نظارت بر انتخابات به يك نهاد فقهي- حقوقي موثر در نزد افكار عمومي ارتقا و تعميق بخشيد.

احداث و تجهيز سالن ويژه نشست هاي خبري سخنگوي شوراي نگهبان با رسانه ها، پاسخگويي تلفني سخنگو به پرسش هاي خبرنگاران با وجود برپايي منظم جلسات(دسترسي آسان)، اختصاص زمان براي بازديد از تحريريه رسانه ها در مناسبت هاي سال و بالخصوص حضور فعال سخنگو در شبكه هاي اجتماعي و راه اندازي كانال تلگرامي با هدف ارتقاي هر چه بيشتر ارتباطات بي واسطه يكي از مهم ترين نهادهاي نظام با مردم را مي توان از جمله اين تلاش ها براي ساختارشكني مثبت ارزيابي كرد.

بيراهه نيست كه بگوييم شوراي نگهبان در ميانه دهه حاضر در حوزه ارتباطي "پوست‌اندازي" كرده و با توسعه ارتباطات خود با نهادهاي مشابه نظارتي دنيا نقطه عطفي را رقم زده است كه اين مهم در نشست اخير مشترك اعضاي دادگاه قانون اساسي كشور تايلند با رئيس و اعضاي شوراي نگهبان براي بحث و تبادل نظر پيرامون وظايف،كاركردها و تجارب اين دو نهاد تحقق عيني يافت.

النهايه، دستاورد يادشده در مدت زمان كم و برغم حساسيت هاي فوق‌العاده در نهاد شوراي نگهبان در مقايسه تطبيقي با كاركرد بخش هاي ارتباطي ساير نهادهاي ديگر نظام نشان از بلوغ و كمال در حوزه ارتباطات اين نهاد است كه از مرزهاي داخلي عبور كرده و پنجره ديپلماسي و گفتگوي خود را به روي جهان گشوده است.
منبع: خبرگزاري فارس
بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31411283 بازدید سایت در امروز: 64387
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.