مقالات
تخطئه فقهای شورای نگهبان برای ایفای وظیفه قانونی!
ابعاد حقوقی و شرعی تنفیذ
شوراي نگهبان؛ تراز اول انقلاب
پنجره ارتباطي نوين شوراي نگهبان
نقش شوراي نگهبان در انضباط مالي كشور
چالش اصلي شوراي نگهبان در انتخابات
 • 1394/4/30 سه‌شنبه يادداشت وارده؛ چالش اصلي شوراي نگهبان در انتخابات
  با توجه به اصول متعدد قانون اساسي در مورد شوراي نگهبان ضرورت وجود و جايگاه قانوني اين نهاد نظارتي از طرف نيروهاي انقلاب با سليقه‌هاي مختلف كمتر مورد خدشه و نقد قرار گرفته است. اما به لحاظ ايستادگي در مقابل نفوذ بيگانگان در اركان نظام و جلوگيري از انحراف و زياده خواهي‌ها و كجروي ها، پيوسته مورد بغض و كينه دشمنان انقلاب اسلامي و عوامل و دنباله‌هاي داخلي آنها بوده است.
نگهبانان حق‌الناس
«بررسي تطبيقي كار ويژه‌هاي شوراي نگهبان»
نظارت بر انتخابات و امام خميني(ره)
شوراي نگهبان و نيروي تازه
 • 1392/4/26 چهارشنبه يادداشت وارده؛ شوراي نگهبان و نيروي تازه
  نهاد شوراي نگهبان از يادگارهاي بزرگ انقلاب اسلامي و ثمره آرمانهاي شهداي بزرگواري چون «شيخ فضل ا... نوري» رهبر روشن ضمير مشروطيت است كه تبعيت فرايند قانونگذاري از شرع مبين اسلامي را مطالبه مي‌كردند.
نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات
شوراي نگهبان و نهادهاي مشابه در كشورهاي ديگر
 • 1392/4/26 چهارشنبه يادداشت وارده؛ شوراي نگهبان و نهادهاي مشابه در كشورهاي ديگر
  وقتي به قوانين اساسي كشورهاي ديگر رجوع كنيم، مي­بينيم كه از آمريكا و كشورهاي اروپايي تا كشور آفريقايي نيجر، از كشورهاي صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين كشورها، همگي داراي نهاد كنترل كننده قوانين عادي با استفاده از قانون اساسي و نهاد مفسر قانون اساسي و ناظر بر انتخابات هستند و به سختي مي توان كشوري يافت كه نهادي نظير شوراي نگهبان نداشته باشد.
شوراي نگهبان و مقتضاي اصل نظارت
 • 1392/4/26 چهارشنبه يادداشت وارده؛ شوراي نگهبان و مقتضاي اصل نظارت
  «نظارت»، همواره از موضوعات مهم و در حيطه ي مباحث فقهي، داراي اهميت ويژه است و امروزه به عنوان ابزاري است كارآمد و مهم در كنترل قدرت و جلوگيري از سوء استفاده از آن و وسيله اي است براي هدايت و راهنمايي مديران ارشد جامعه به سمت اهداف و اغراض مورد نظر. هم چنين مورد عنايت پژوهشگران و دوستداران مباحث انديشه ي سياسي بوده و از دغدغه هاي اساسي در حوزه ي مباحث فقه سياسي به شمار مي رود.
در كجاي دنيا نهادي مشابه شوراي نگهبان يافت مي‌شود؟
 • 1392/4/22 شنبه يادداشت وارده؛ در كجاي دنيا نهادي مشابه شوراي نگهبان يافت مي‌شود؟
  عده‌اي اين شبهه را در ذهن خود دارند كه اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي، اصولي غير دموكراتيك بوده و فقط در قانون اساسي ايران جاي دارد؛ حال اين سؤال جاي تحقيق و بررسي دارد كه نهادهايي مشابه در كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي داراي ساختار دموكراتيك وجود دارد يا نه؟
صيانت از حقوق ملت در نظرات شوراي نگهبان