شوراي نگهبان
 
اصل هفتاد و پنجم
اصل هفتاد و پنجم :

طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد, در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.تفسير 1

شماره‌ 30542 تاريخ 9/6/1378

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

نظر به‌ اينكه‌ تقسيم‌ يك‌ استان‌ با توجه‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ سازمانهاي‌ محلي‌ و لزوم‌ ايجاد ادارات‌ كل‌ جديد در هر استان‌ و تغيير تشكيلاتي‌ و ضرورت‌ تأمين‌ عوامل‌ و پرسنل‌ مناسب‌ با اين‌ تشكيلات‌ و تغيير در بودجه‌ اصولاً متضمن‌ بار مالي‌ است‌، عليهذا خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل 75‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ فرمايند تأييديه‌ مورخ‌ 17/9/1376 آن‌ شورا راجع‌ به‌ مصوبه‌ مورخ‌ 9/9/1376 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (در خصوص‌ طرح‌ تقسيم‌ استان‌ خراسان‌) مستظهر بر اين‌ تلقي‌ بوده‌ است‌ كه‌ حتماً بر اساس‌ اين‌ مصوبة‌ مجلس‌، لايحه‌ تقسيم‌ استانِ خراسان‌ كه‌ متضمن‌ بار مالي‌ معتنابه‌ است‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ شود و يا بر اين‌ مبنابوده‌ است‌ كه‌ مطالعات‌ كارشناسي‌ توسط‌ دولت‌ انجام‌ پذيرد و در صورت‌ لزوم‌ گزارش‌ اين‌ مطالعات‌ براي‌ اطلاع‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارسال‌ شود.

سيد محمد خاتمي‌ _ رئيس‌ جمهورشماره 5254/21/78 تاريخ 21/6/1378

جناب‌ حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ خاتمي

رئيس‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شمارة‌ 30542 مورخ‌ 9/6/1378 شما در جلسة‌ مورخ 21/6/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد كه‌ نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد؛

«استظهار شورا از طرح‌ تقسيم‌ استان‌ خراسان‌ الزام‌ دولت‌ به‌ كارشناسي‌ بوده‌ است‌ وگرنه‌ طرحي‌ كه‌ دولت‌ را ملزم‌ كند تا استان‌ خراسان‌ را به‌ چند استان‌ تقسيم‌ نمايد خلاف‌ اصل هفتاد و پنج 75 قانون‌ اساسي‌ است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30961850 بازدید سایت در امروز: 17453
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.