شوراي نگهبان
 
حقوقدانان سابق شورای نگهبان
آراد
دكتر علي آراد
 نام پدر: محمد

تاريخ و محل تولد: 1306 - آذرشهر

دوره عضويت: اول و چهارم

تحصيلات: دكتراي حقوق قضايي

سوابق: قاضي دادگاه جنائي، قاضي ديوان عالي كشور، مشاور رئيس قوه قضائيه، عضو دادگاه انتظامي قضات، مستشار دادگاه استان تهران و رئيس دادگاه بخش
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522262 بازدید سایت در امروز: 7279
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.