شوراي نگهبان
 
حقوقدانان سابق شورای نگهبان
احمد علیزاده
آقاي احمد عليزاده
نام پدر: مشهد

تاريخ و محل تولد: 1318 - سوادكوه

تاريخ عضويت: دوم و سوم

تحصيلات: كارشناسي ارشد حقوق

سوابق: نماينده مجلس شوراي اسلامي، دادستان ديوان محاسبات، معاون رئيس قوه قضائيه و مدرس دانشگاه.
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30489906 بازدید سایت در امروز: 18844
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.