شوراي نگهبان
 
حقوقدانان سابق شورای نگهبان
مهرپور
دكتر حسين مهرپور محمدآبادي
نام پدر: غلام رضا

تاريخ و محل تولد: 1332 -يزد

دوره عضويت: اول تا سوم

تحصيلات: دكتراي حقوق خصوصي

سوابق: معاون قوه قضائيه، معاون حقوقي و بررس يهاي فقهي مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، مشاور وزير امور خارجه، مشاور رئيس جمهور و عضو شوراي عالي هلال احمر.
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522045 بازدید سایت در امروز: 7062
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.