شوراي نگهبان
 
فقهای سابق شورای نگهبان
صانعی
آيت الله يوسف صانعي
نام پدر: محمدعلى

تاريخ و محل تولد: 1316 - اصفهان

دوره عضويت: اول

تحصيلات: اجتهاد

سوابق: دادستان كل كشور، عضو شوراي عالي قضائي و عضو مجلس خبرگان رهبري

توضيحات: آقاي صانعي 19 دي 1361 از عضويت در شوراي نگهبان استعفا داد و به جاي وي آقاي رباني املشي در تاريخ 28 دي ماه 1361 به شوراي نگهبان پيوست.
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522043 بازدید سایت در امروز: 7060
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.