شوراي نگهبان
 
حقوقدانان سابق شورای نگهبان
مهدی هادوی
آقاي مهدي هادوي
تاريخ عضويت: اول

سوابق: دادستان كل انقلاب و رئيس دادگاه انتظامي قضات
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522488 بازدید سایت در امروز: 7505
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.