شوراي نگهبان
 
حقوقدانان سابق شورای نگهبان
مهدی هادوی
آقاي مهدي هادوي
تاريخ عضويت: اول

سوابق: دادستان كل انقلاب و رئيس دادگاه انتظامي قضات
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 29510444 بازدید سایت در امروز: 1755
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.