شوراي نگهبان
 
فقهای سابق شورای نگهبان
خزعلی
آيت الله ابوالقاسم خزعلي
نام پدر: غلامرضا

تاريخ و محل تولد: 1304 - بروجرد

دوره عضويت: اول تا سوم

تحصيلات: اجتهاد

سوابق: عضو مجلس خبرگا ن قانو ن اساسي، مدير كل بنياد بين المللي غدير، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو مجلس خبرگان رهبري و مدرس دانشگاه امام صادق(ع)

توضيحات: آقاي خزعلي پس از استعفاي آقاي مهدوي كني به عضويت شورا در آمد. ايشان همراه با آقاي امامي كاشاني در مرداد 1378 از عضويت در شوراي نگهبان استعفا دادند و به جاي آنها آقايان طاهري خر مآبادي و استادي به شوراي نگهبان پيوستند.
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31514510 بازدید سایت در امروز: 5668
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.