شوراي نگهبان
 

1391/5/4 چهارشنبه
دكتر كدخدايي در گفتگو با راديو ايران:
با اصلاح قانون، انتخابات روشن‌تري خواهيم داشت


سخنگوي شوراي نگهبان با ذكر اين مسئله كه ما بر اصلاح قانون انتخابات اصرار داريم گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات در دستور كار كميسيون‌هاي تخصصي مجمع تشخيص قرار دارد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي طي سخناني در برنامه "نگاه روز" كه از راديو ايران پخش شد، اظهار داشت: قانون انتخابات قانوني است كه اوايل انقلاب تدوين شده و فضاي سياسي دهه 60 كه اين قانون در آن مدون شد با فضاي كنوني تفاوت‌هاي زيادي دارد.
وي افزود: قانون انتخابات قانوني است كه شرايط، ظرفيتها و نحوه اجراي حداقلي را پيش بيني كرده؛ ما در شوراي نگهبان معتقديم زماني كه براي بررسي صلاحيتها در نظر گرفته شده كافي نيست و طبيعتا امكان رسيدگي به اين همه داوطلب در اين زمان وجود ندارد.
كدخدايي ادامه داد: در بحث تبليغات هم به نظر مي‌رسد كه قانون براي تبليغات نكردن وضع شده چرا كه نبايدها در آن بيشتر از بايدهاست و به همين دليل تخطي از قوانين زياد است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه انتخابات مجلس و رياست جمهوري تفاوت چنداني در بحث اجرا ندارد اضافه كرد: نظام كنوني و قوانين موجود براي انتخابات كافي نيست.
كدخدايي گفت: رهبر انقلاب براي دور جديد مجمع دستور فرمودند تعدادي از مباحث كلان كشور از سوي مجمع مورد پيگيري قرار گيرد كه نظام قانون‌گذاري و نظام انتخاباتي از اين موارد بودند.
وي اظهار داشت: ظاهرا كار در مجمع تشخيص در رابطه با قانون انتخابات در كميسيون‌هاي تخصصي در حال پيگيري است و اگر كار در كميسيونها به نتيجه برسد در صحن مجمع هم اين موضوع مطرح خواهد شد.
كدخدايي خاطرنشان كرد: ما نسبت به تغيير قانون انتخابات اصرار داريم و چندين سال است كه خواستار اصلاح قانون انتخابات هستيم.
وي گفت: هرچه زودتر قانون انتخابات اصلاح شود طبيعتا انتخابات روشن‌تري را خواهيم داشت.
كدخدايي گفت: بر اساس قانون اساسي، رئيس جمهور بايد از بين رجال سياسي و مذهبي باشد؛ به نظر مي‌رسد تدوين كنندگان قانون اين مسئله را به عنوان يك حيطه غيرقابل تعرض محسوب كردند و در اين حيطه افرادي كه جزء رجال سياسي و مذهبي هستند بايد مورد تأييد قرار گيرند.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه در قانون انتخابات رياست‌جمهوري در بحث شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب‌كنندگان، شرط سواد نيامده‌است. بايد براي مسائل اين چنيني در قانون انتخابات چاره انديشي كرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اصل 99 قانون اساسي وظيفه نظارت بر انتخابات را برعهده شوراي نگهبان گذاشته است ولي در مورد اجراي انتخابات در اين اصل چيزي نيامده است. طبيعتا قانون در مورد اجرا حكمي ندارد ولي در كل، موضوع اجرا به عهده قوه مجريه است و قواي ديگر هم نبايد در اين امور دخالت داشته باشند.
كدخدايي با بيان اينكه اگر اجراي انتخابات را از وزارت كشور به وزارت ديگري بدهيم با اجراي انتخابات در سنوات گذشته همخواني ندارد افزود: البته اين كار منع قانوني هم ندارد و مي‌شود اين كار را انجام داد.
وي ادامه داد: بحثي كه برخي دوستان مطرح مي‌كنند براي سلب اختيار قوه مجريه نيست و بيشتر براي اين است كه بر عملكرد دولت در انتخابات نظارت وجود داشته باشد.
كدخدايي با ذكر اين مسئله كه انتخابات يك امر سياسي است و گروه هاي مختلف به اين فضا دامن مي‌زنند اظهار داشت: هدف از انتخابات اين است كه نهادهاي ما نهادهاي سالمي باشند و نياز جامعه را برآورده كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بايد براي مردم اين اطمينان را ايجاد كنيم كه آرايي كه از صندوقها بيرون مي‌آيد همان چيزي است كه مردم به صندوق مي‌ريزند.
وي گفت: ما اين روزها داراي رقابت‌هاي سنگين سياسي هستيم لذا بايد تحمل را در خودمان بالا ببريم. اگر داوطلب مورد نظر يك فرد انتخاب نشد، نبايد كل نظام را زيرسؤال ببرد.
وي اضافه كرد: در بحث نظارت شايد سؤال اين باشد كه چرا شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت مي‌كند؛ اصولا در همه نظامها نيازمند يك اطمينان و اعتمادبه مسئولين و مردم هستيم و يكي از مكانيزم‌هاي ايجاد اعتماد هم نظارت است و در كل اصل نظارت يك اصل عقلي است.
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31514323 بازدید سایت در امروز: 5481
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.