شوراي نگهبان
 

1395/5/6 چهارشنبه

پاسخ شوراي نگهبان به نامه وزارت كشور درباره زمان برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري


شوراي نگهبان نظر خود را در مورد زمان برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و اولين مياندوره اي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طي نامه اي در پاسخ به وزارت كشور اعلام شد:

عطف به نامه شماره 35840 مورخ 1395/3/26 در خصوص برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و اولين مياندوره اي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ هاي پيشنهادي، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورخ 1395/5/6 مطرح كه پس از بررسي، روز جمعه مورخ 1396/2/29 جهت برگزاري انتخابات مورد تصويب قرار گرفت.

نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522611 بازدید سایت در امروز: 7628
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.