شوراي نگهبان
 
حقوقدانان سابق شورای نگهبان
مدنی کرمانی
دكتر سيدجلال الدين مدني كرماني
نام پدر: جمال الدين

تاريخ و محل تولد: 1316 -كرمان

دوره عضويت: دوم

تحصيلات: دكتراي علوم سياسي

سوابق: مشاور رئيس قوه قضائيه، استاد دانشگاه، داديار دادسراي عمومي زابل، دادرس دادگاه بخش زاهدان، رئيس دادگاه بخش آمل، داديار دادسراي عمومي تهران، رئيس دادگاه شهرستان تهران و مدير كل آموزش دادگستري
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522051 بازدید سایت در امروز: 7068
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.