شوراي نگهبان
 
حقوقدانان سابق شورای نگهبان
افتخار جهرمی
دكتر گودرز افتخار جهرمي
نام پدر: اكبر

تاريخ و محل تولد: ۱۳۲۲ - جهرم

دوره عضويت: اول و سوم

تحصيلات: دكتراي تخصصي حقوق عمومي

سوابق: استاد حقوق و رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى، عضو هيأت مديره كانون وكلا، و نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيئت نظارت بر مطبوعات(طي پنج دوره)
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522539 بازدید سایت در امروز: 7556
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.