شوراي نگهبان
 

1390/4/12 يكشنبه
شوراي نگهبان:
لايحه تشكيل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نيست


شوراي نگهبان لايحه تشكيل دو وزارتخانه «تعاون،كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت،معدن و تجارت» را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.


به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه دوفوريتي تشكيل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب جلسه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
گفتني است «وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي» از ادغام سه وزارتخانه «تعاون» ، «كار و امور اجتماعي» و «رفاه و تامين اجتماعي» تشكيل گرديده و وزارتخانه «صنعت ، معدن و تجارت» نيز از ادغام دو وزارتخانه «صنايع و معادن» و «بازرگاني» تشكيل شده است.
همچنين مقرر گرديده است كه تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي ياده شده، در كارگروهي متشكل از معاونان برنامه ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني ، حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31514845 بازدید سایت در امروز: 6003
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.