شوراي نگهبان
 
تطبیق مصوبات مجلس

1392/2/11 چهارشنبه

شوراي نگهبان لايحه مجازات اسلامي را تاييد كرد


لايحه مجازات اسلامي با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 85 قانون اساسي رسيده است، در جلسه مورخ 11 /02 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
----------------------------

1- متن لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 09/10/1388

2- نظر شوراي نگهبان (استمهال) – 17/10/1388

3- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 19/10/1388

4- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 29/10/1388

5- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 01/09/1389

6- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 28/12/1389

7- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 07/08/1390

8- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 26/08/1390

9- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 12/10/1390

10- نظر شوراي نگهبان– 28/10/1390

11- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 14 /09 /1391

12- نظر شوراي نگهبان - 26 /06 /1391

13- نظر شوراي نگهبان - 01 /07 /1391

14- نظر شوراي نگهبان - 09 /11 /1391

15- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 17 /01 /1392

16- نظر شوراي نگهبان - 21 /01 /1392

17- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 01 /02 /1392

18- نظر شوراي نگهبان - 11 /02 /1392

آرشيو
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522036 بازدید سایت در امروز: 7053
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.