شوراي نگهبان
 
تطبیق مصوبات مجلس

1395/1/19 پنجشنبه

تاييد طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي


شوراي نگهبان طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي كشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.


به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1395/01/18 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.آرشيو
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31514479 بازدید سایت در امروز: 5637
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.