شوراي نگهبان
 
تطبیق مصوبات مجلس
1395/12/2تاييد لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
شوراي نگهبان لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/12/2تاييد لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست
شوراي نگهبان لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي) را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/11/23نظر شوراي نگهبان درباره لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400_ 1396) اعلام كرد.
1395/10/22نظر شوراي نگهبان درباره لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) اعلام كرد.
1395/10/19تاييد لايحه اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق
شوراي نگهبان لايحه اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/19نظر شوراي نگهبان درباره طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد اعلام كرد.
1395/10/19تاييد طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور
شوراي نگهبان طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/11تاييد لايحه موافقتنامه همكاري بين ايران و آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهره‌برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق آبي خداآفرين و قيزقلعه سي بر روي رودخانه ارس
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهره‌برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق آبي خداآفرين و قيزقلعه سي بر روي رودخانه ارس را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/11تاييد لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته بين ايران و لهستان
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/11تاييد طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/11تاييد لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين ايران و كره
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/11تاييد لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين ايران و ژاپن
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/11تاييد لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين ايران و آذربايجان
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/11تاييد لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين ايران و ليتواني
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/10/11تاييد لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين ايران و كرواسي
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 17816779
تعداد بازديد زيرپورتال: 9876555
اين زيرپورتال امروز: 8047
تعداد بازديد اين صفحه: 1128198
در امروز: 12536
اين صفحه امروز: 1278
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.